כדי להתחבר מווינדוס צריך להתקין את התוכנה mobaXterm

משתמשי מק יכולים להקליד את הפקודות ישר מהקונסול.

המחשבים אליהם אפשר להתחבר:
lear1.eng.tau.ac.il
lear2.eng.tau.ac.il
lear3.eng.tau.ac.il
lear4.eng.tau.ac.il


הקוד והסיסמא כמו בשאר השירותים באוניברסיטה (נגיד מודל)יש שתי אפשרויות להתחבר לעבודה:

בין שיטה לשיטה

מדד VPN GATE
התקנה פשוטה אך ארוכה
פשוטה
עדכונים צריך
פחות מ VPN
תלות יש תוכנות נלוות
תוכנה אחת
ביצועים ראיתי מקרים ש VPN עדיף
ראיתי מקרים ש SSH עדיף
פורטים מוגבל
פועל עם כולם
הפעלה השירותים מתוך הקמפוס
גישור חיצוני לכל שירות
חוויה שקוף למשתמש צריך לקנפג
הפתעות ראיתי מקרים שצריך התקנה חוזרת חסרה עברית בטרמינל


function modulo0 () { ssh -YC $1@gate.tau.ac.il -L 30123:lear1.eng.tau.ac.il:22 -Nf; ssh -p 30123 $1@127.0.0.1; }
function modulo1 () { ssh -YC $1@gate.tau.ac.il -L 30123:lear2.eng.tau.ac.il:22 -Nf; ssh -p 30123 $1@127.0.0.1; }
function modulo2 () { ssh -YC $1@gate.tau.ac.il -L 30123:lear3.eng.tau.ac.il:22 -Nf; ssh -p 30123 $1@127.0.0.1; }
function modulo3 () { ssh -YC $1@gate.tau.ac.il -L 30123:lear4.eng.tau.ac.il:22 -Nf; ssh -p 30123 $1@127.0.0.1; }