העכבר של הקמפוס:

style = ...cursor: url(tau-icon/TAU.ani)...הי, הנה עוד אחד:

style = ...cursor: url(tau-icon/TAU.ani)...