איך מגיעים אל המיקרוניםדרישה מוקדמת במערכת ווינדוס: מובעXטרם מותקן (installer edition)

מבוא:
המילים "מיקרון" או "micronN" מתיחסות לאחד מהמחשבים: micron2, micron או micron3 עד 6
ואותיות נטויות מסמנות משתנים, לדוגמה: theUser צריך להיות שם המשתמש.

ההתחברות אל המיקרונים יכולה להעשות בשלוש שיטות:
  1. דרך הרשת הוירטואלית של הקמפוס (vpn)
  2. דרך מתווך (ssh tunnel)
  3. גישה ישירה - רק אם המחשב כבר בתוך הרשת הוירטואלית או שהוא קבוע בתוך הקמפוס
♪ ♫