שישה צעדי הכנה לעבודה מהבית

0.  להוריד:  http://mobaxterm.mobatek.net/download-home-edition.html
1.  להריץ
2.  לגשת ל new session ולעקוב אחר הציור ...

3. במקום השם pcmn.eng.tau.ac.il צריך לכתוב את שם המחשב עליו רוצים לעבוד 4. במקום sami צריך לכתוב את שם המשתמש במרכז החישובים (כמו ב mytau) 5. במקום udi צריך לכתוב את שם המשתמש במחשב עליו רוצים לעבוד