עבודה גרפית מהבית VNCדרישה מוקדמת למערכת ווינדוס: מובעXטרם   או   VNCclient